“ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and
creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”

― ICF Global*

professional coaching

Coaching is bedoeld voor iedereen die een verandering in zijn of haar leven wil aanbrengen en die eraan toe is om in actie te komen. Coaching is toekomstgericht. Het gaat over de vraag: ‘waar wil ik heen en wat ga ik hier en nu veranderen om daar te komen?’
Mensen die iets willen veranderen laten zich vaak door zichzelf of het leven tegenhouden. Coaching biedt een partnerschap en ondersteuning die er in het dagelijkse leven vaak niet is.

Werkwijze coaching
Dutch Vision Institute begeleidt, inspireert en begeleidt hoger opgeleide mensen om het beste uit zich zelf te halen. Wij geven geen adviezen maar helpen mensen hun eigen antwoorden te vinden op de gestelde vragen.

Wij maken gebruik van de transformationele coaching methode waarbij wij er in ons werk van uit gaan dat individu en organisatie beschikken over een innerlijk kompas en dat ze zelf het beste weten wat zij willen. In sommige trajecten wordt gebruik gemaakt van:

MBTI
Een meetinstrument dat niet kijkt naar gedrag maar dat probeert de oorzaken van gedrag te verklaren vanuit de persoonlijkheid. Volgens deze Jungiaanse theorie is het persoonlijkheidstype de voornaamste bron van energie voor een individu. Het persoonlijkheidstype geeft inzicht in werk-, leer-, en leiderschapsstijl. www.myersbriggs.org

Real drives
Een meetinstrument dat drijfveren meet van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties.  www.realdrives.com

Mc Clelland Iceberg
Hoe kun je mensen motiveren tot gedragsverandering? Je kunt coachen op gedrag dat zichtbaar is. Als iemand echter niet in beweging komt, is het zinvol verder te kijken. Aandacht te geven aan het onzichtbare gedrag, ook wel het ‘innerlijke’ gedrag genoemd. Oftewel te kijken onder de waterspiegel, zoals met het McClelland Iceberg model.

De bovenkant van de model bestaat uit twee lagen: gedrag en kennis. Daaronder bevinden zich de vier lagen die vaak het onuitgesprokene, onzichtbare, ofwel het onbewuste vertegenwoordigen zoals: overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven

Deze kunnen versterkend én blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag van je competentie. Om gedrag te veranderen, kijken vooral naar het onzichtbare gedrag; onder de waterlijn. Dat onzichtbare gedrag bestaat uit twee componenten: cognitief gedrag en emotioneel gedrag.

Focus op onzichtbaar gedrag
Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf en de wereld om je heen. Ook je normen en waarden hebben invloed op je gedrag. Normen en waarden gaan over wat mensen goed of fout vinden. Eigenschappen zijn de competenties die je bezit en je persoonlijk kenmerken. Je motieven bepalen de richting van je gedrag. Het vormt de basis om iets wel of niet te doen.

De ICF is de grootste internationale beroepsvereniging van individuele professionals voor zakelijke en persoonlijke coaching. Door wereldwijd een universele kwaliteit en werkwijze te bieden, stelt ICF de norm in coaching. De ICF-certificering is een internationaal erkend en herkend keurmerk.

* De ICF is de grootste internationale beroepsvereniging van individuele professionals voor zakelijke en persoonlijke coaching. Door wereldwijd een universele kwaliteit en werkwijze te bieden, stelt ICF de norm in coaching. De ICF-certificering is een internationaal erkend en herkend keurmerk.